Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een spannend terrein. Werkgevers en werknemers werken samen maar hebben elk hun eigen belang. De wet- en regelgeving is complex en verandert voortdurend.

Het is voor werkgevers en werknemers (en opdrachtgevers en opdrachtnemers) onmogelijk om altijd overal van op de hoogte te zijn.

Graag ben ik u van dienst, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid
 • arbeidsovereenkomsten opstellen en beoordelen
 • bedrijfseconomische redenen, verval van functie, organisatorische verandering, bedrijfsverhuizing, bedrijfssluiting, afspiegelingsbeginsel, herplaatsing
 • bedrijfsreglement, personeelsregelingen en protocollen
 • CAO, medezeggenschap, OR
 • concurrentiebeding, relatiebeding, anti-ronselbeding, proeftijd
 • disfunctioneren, verbetertraject, dossieropbouw
 • disciplinaire maatregelen, berisping, officiële waarschuwing, schorsing
 • eerstelijnsadviezen: vraagje dus even bellen, zodat u snel door kunt
 • flexibele arbeidsrelaties, tijdelijke contracten, ketenregeling, aanzeggen, oproepovereenkomst, nuluren, uitzending, uitzendbeding, detachering, payrolling, contracting
 • fusie, doorstart en overgang van onderneming, verworven rechten, anciënniteit
 • hoger beroep, termijnen
 • kennissessies over de WWZ, dossieropbouw, de Wet DBA en actuele jurisprudentie, praktische insteek, interactief, handig voor HR
 • loon, arbeidsvoorwaarden, vakantiegeld, emolumenten, dertiende maand, bonus, provisie, sommeren, loonvordering, promotie, demotie
 • loonstaking, loonstop, wedertewerkstelling
 • mediation in arbeidsconflicten
 • ontslagrecht, UWV-procedures, ontslagvergunning, opzeggen, opzegtermijn, ontbinding, kantonrechter, voorstel tot beëindiging, vaststellingsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst, wederzijds goedvinden, bedenktermijn, vrijstelling van werk, fictieve opzegtermijn, ontslag op staande voet, dringende reden, tegenvoorstel, onderhandelen
 • outplacement, opleidingsbudget
 • professionalisering HR-beleid
 • recht op WW behouden, niet verwijtbaar, UWV, pro forma ontbinding
 • redelijke ontslaggronden, herplaatsing
 • reorganisatie, sociaal plan, collectief ontslag
 • scholing, BBL-traject, studiekostenbeding, stageovereenkomst
 • statutair directeur, managementovereenkomst
 • transitievergoeding, billijke vergoeding, beëindigingsvergoeding, gouden handdruk, golden parachute, vergoeding in natura
 • vakantie, zwangerschap, ouderschapsverlof, bijzonder verlof
 • wanprestatie, ingebrekestelling, in verzuim, nakoming vorderen
 • Waadi, belemmeringsverbodinlenersbeloning
 • Voorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
 • Wet DBA, ZZP-er, modelovereenkomsten
 • wijziging arbeidsvoorwaarden, harmonisatie, eenzijdige wijziging, wijzigingsbeding
 • WWZ, Wet Werk en Zekerheid, nieuw arbeidsrecht
 • ziekte, frequent ziek, langdurig ziek, arbeidsongeschiktheid, situatief arbeidsongeschikt, verzuim, reïntegratietraject, plan van aanpak, evaluatie, arbeidsdeskundige, WIA, arbeidsongevallen
 • ZZP-er, interimmer, freelancer, modelovereenkomsten, Wet DBA

Veel informatie over deze onderwerpen is te vinden (via de zoekbalk) in mijn blogs of in het trefwoordenregister.