ZZP-er zelf aansprakelijk voor bedrijfsongeval?

ZZP-er zelf aansprakelijk voor bedrijfsongeval?

 

Wanneer een werknemer zijn arm breekt tijdens het werk, is zijn werkgever aansprakelijk. Maar hoe zit dat met een zzp-klusser? En bij wie kan een onderaannemer terecht? Hieronder volgen twee kwesties waarin op deze vragen antwoord wordt gegeven.

ZZP-er doet beroep op werkgeversaansprakelijkheid

ZZP-er Davelaar reviseerde en repareerde machines. Hij werd ingehuurd door resthoutverwerker Allspan. Ter observatie van een vezelverwerkingsmachine was Davelaar op een ‘schroefvoeding zeef’ geklommen. Door de stoffige omgeving had hij de waarschuwing dat niet te doen, niet gezien. Davelaar is er vervolgens doorheen gezakt waardoor de draaiende schroef zijn been heeft geamputeerd.

Davelaar stelt Allspan aansprakelijk voor zijn schade, maar kan dat wel?

Wat zegt de wet? In de wet staat: ‘Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt’. Deze wet is echter oorspronkelijk opgesteld om uitzendkrachten dezelfde bescherming te geven als ‘normale werknemers’. Valt een zelfstandige zoals Davelaar ook onder deze bescherming of wordt die geacht zijn eigen risico’s te dragen?

De rechter kreeg deze vraag voorgelegd en stelt dat de vrijheid om te kiezen door wie het werk wordt verricht (een werknemer of een zzp-er) niet van invloed hoort te zijn op mate van bescherming bij een bedrijfsongeval.

Volgens de rechter is Allspan, als ware zij de werkgever, aansprakelijk omdat uit de omstandigheden van het geval volgt dat Davelaar voor zijn veiligheid (mede)afhankelijk was van Allspan en de werkzaamheden hebben plaatsgevonden in (het verlengde van) de uitoefening van het bedrijf van Allspan.

ZZP-er is onderaannemer en stelt hoofdaannemer aansprakelijk

Bekker is een bouwbedrijf en heeft in het kader van de aanbouw van een afvalverbrandingsinstallatie aannemer Willemse ingeschakeld voor betonwerkzaamheden. In opdracht van Willemse voert ZZP-er Jansen betonwerkzaamheden uit. Jansen krijgt echter een betonkubel op zijn voet en lijdt schade.

Jansen stelt Bekker aansprakelijk.

Ook in dit geval heeft de rechter geoordeeld dat Bekker aansprakelijk is. De rechter is dit van oordeel omdat uit de omstandigheden van het geval volgde dat het Bekker was die verantwoordelijk was voor de veiligheid op de bouwplaats en dus onder meer de veiligheid van Jansen. Dat er tussen Bekker en Jansen geen directe contractuele relatie bestaat en dat ook Willemse verantwoordelijk was voor de veiligheid van Jansen doet daar volgens de rechter niets aan af.

Conclusie

Onder bepaalde voorwaarden is het voor een ZZP-er goed mogelijk om de schade van een bedrijfsongeval te verhalen op de opdrachtgever/hoofdaannemer.

Bent u geconfronteerd met een bedrijfsongeval of wenst u uw risico’s vooraf verder in te perken, neem dan contact op voor al uw vragen, een gedegen advies en/of (gerechtelijke) bijstand.


Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/610811.cloudwaysapps.com/gdvkgsrhzr/public_html/wp-content/themes/twentythirteen-child/content.php on line 58