Help een CAO! – De belangrijkste begrippen

Help een CAO! – De belangrijkste begrippen

 

Wat is een CAO?

De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst staan arbeidsvoorwaarden opgenomen.

Door wie worden CAO’s gesloten?

Een CAO is het resultaat van onderhandelingen tussen enerzijds vakbonden en anderzijds werkgeversorganisaties (of een grote onderneming).

Voor wie geldt een CAO?

Een CAO geldt uiteraard voor de leden van de CAO-partijen. Wanneer zowel werkgever als werknemer lid zijn van een CAO-partij dan is de CAO op de arbeidsovereenkomst van toepassing. Een CAO kan ook van toepassing worden doordat partijen dit overeenkomen of doordat de CAO algemeen verbindend wordt verklaard.

Wat is een incorporatiebeding?

Een incorporatiebeding is het artikel in de arbeidsovereenkomst waarmee een CAO van toepassing wordt verklaard.

Ziet het incorporatiebeding ook op een nieuwe CAO?

Wanneer een CAO wordt vervangen door een nieuwe CAO en het incorporatiebeding is juist opgesteld, dan zal de nieuwe CAO automatisch gaan gelden. Is het beding niet helder, dan kan dit tot discussie leiden. De rechtspraak is verdeeld over de vraag of de nieuwe CAO dan moet worden gezien als een wijziging van de arbeidsovereenkomst waarvoor de instemming van de werknemer (opnieuw) is vereist.

Wat is een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV)

Een AVV is een verklaring van de Minister waarmee een CAO gaat gelden voor alle werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in de bedrijfstak waar de CAO op ziet. Dat geldt dus ook voor de werkgevers en werknemers die geen lid zijn van een CAO-partij.

Hoe moet een werkgever omgaan met een ongeorganiseerde werknemer?

Een werkgever die lid is van een CAO-partij is verplicht om de CAO ook toe te passen op een arbeidsovereenkomst met een werknemer die geen lid is van een CAO-partij. Deze ‘ongeorganiseerde werknemer’ heeft echter geen wettelijk middel om dit af te dwingen.

Wat is een standaard CAO? Wat is een minimum CAO?

Een standaard CAO is een CAO waarvan niet mag worden afgeweken. Een minimum CAO is een CAO waarvan wel mag worden afgeweken, maar alleen in het voordeel van de werknemer. Het is overigens mogelijk dat in een CAO zowel standaard- als minimumbepalingen staan opgenomen.

Wat betekent nawerking?

Wanneer een CAO verloopt dan blijven de CAO-bepalingen gelden tot er een nieuwe CAO tot stand is gekomen. Dit wordt nawerking genoemd.  Een AVV heeft in principe geen nawerking. Wanneer een CAO slechts op basis van een AVV van toepassing is, dan vervallen de CAO-bepalingen zodra de AVV verloopt.

Wat gebeurt er als een CAO-bepaling niet duidelijk is?

In dat geval wordt de CAO-bepaling uitgelegd. Dit gebeurt op zuiver taalkundige wijze. De bedoeling die de CAO-partijen hadden bij het opstellen van de CAO-bepaling, wordt daarbij alleen betrokken voor zover deze naar objectieve maatstaven uit de CAO-bepalingen zijn af te leiden.


Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/610811.cloudwaysapps.com/gdvkgsrhzr/public_html/wp-content/themes/twentythirteen-child/content.php on line 58