Help een CAO! – De belangrijkste begrippen

Help een CAO! – De belangrijkste begrippen

 

Wat is een CAO?

De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst staan arbeidsvoorwaarden opgenomen.

Door wie worden CAO’s gesloten?

Een CAO is het resultaat van onderhandelingen tussen enerzijds vakbonden en anderzijds werkgeversorganisaties (of een grote onderneming).

Voor wie geldt een CAO?

Lees verder Help een CAO! – De belangrijkste begrippen