Algemene voorwaarden

Poot Arbeidsrecht hanteert algemene voorwaarden.

In de algemene voorwaarden staan bijvoorbeeld afspraken over factureren, betalen, beëindigen en aansprakelijkheid.

De algemene afspraken gelden in aanvulling op de specifieke afspraken die per opdracht met u worden gemaakt.

De algemene voorwaarden kunt u downloaden via de onderstaande link maar zijn ook op te vragen bij de Kamer van Koophandel.

Algemene Voorwaarden Poot Arbeidsrecht