Aanzeggen / aanzegverplichting / aanzegging

De aanzegverplichting is de verplichting voor een werkgever om aan een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst tijdig te laten weten of zijn contract wordt verlengd of niet.

De aanzegging is verplicht bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer en moet schriftelijk gebeuren en uiterlijk een maand van tevoren.

Doet de werkgever dit niet of te laat dan kan de werknemer aanspraak maken op een vergoeding van maximaal één kaal bruto maandsalaris.