Afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel is van belang om te bepalen wie moet worden ontslagen en wie mag blijven.

Wanneer een werkgever werknemers wil ontslaan omdat dit bedrijfseconomisch noodzakelijk is, mag hij niet zelf kiezen wie hij ontslaat. Om zonder willekeur te bepalen wie voor ontslag in aanmerking moet komen, moet het afspiegelingsbeginsel worden gevolgd.

Dit betekent dat daar waar de arbeidsplaatsen binnen het bedrijf komen te vervallen (bijvoorbeeld i.v.m. een reorganisatie), het personeel wordt opgedeeld in groepen van onderling uitwisselbare functies en in leeftijdscategorieën en dat vervolgens het last-in-first-out-principe wordt toegepast.