Afvloeiingsregeling

Een afvloeiingsregeling is een regeling waarin staat wat de rechten en plichten van werkgever en werknemer zijn in het geval van (collectief) ontslag. Een afvloeiingsregeling is vaak een onderdeel van een Sociaal Plan.