Anciënniteit

Met anciënniteit wordt het aantal jaren bedoeld dat een werknemer in dienst is.

Anciënniteit is o.a. van belang bij het bepalen wie wel en wie niet voor ontslag in aanmerking komt (afspiegelingsbeginsel).