Andere omstandigheden

‘Andere omstandigheden’ kunnen een redelijke ontslaggrond vormen (de h-grond).

Wanneer er andere omstandigheden zijn dan de als de a- t/m g genummerde ‘redelijke ontslaggronden‘ en het van een werkgever redelijkerwijs (toch) niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, wordt gesproken van ‘andere omstandigheden’ die een ‘redelijke ontslaggrond’ vormen. Het moet gaan om zeer uitzonderlijke omstandigheden.