Arbeidsovereenkomst

Van een arbeidsovereenkomst is sprake wanneer er wordt gewerkt tegen loon en onder gezag.

Is één van de drie elementen (loon, arbeid en gezag) afwezig dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst maar bijvoorbeeld van een overeenkomst van opdracht of een aannemingsovereenkomst.

Er zijn meerdere soorten arbeidsovereenkomsten: