Arbeidsrelatie

Een arbeidsrelatie is de verhouding tussen enerzijds een werkgever of opdrachtgever en anderzijds een werknemer of opdrachtnemer.

Een arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer betreft een arbeidsovereenkomst.

Een arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer (zoals bijvoorbeeld een ZZP-er, interimmer of freelancer) betreft een overeenkomst van opdracht.

Een arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een aannemer betreft een aannemingsovereenkomst.