Arbeidstijdenwet

In de arbeidstijdenwet zijn regels opgenomen over werktijden, pauzes, rusttijden, weekenddiensten, nachtdiensten, enzovoorts.