Arbeidsvoorwaarden / arbeidsvoorwaardenregeling

Arbeidsvoorwaarden zijn afspraken tussen een werkgever en werknemer.

In de regel staan de (primaire) arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst (arbeidsomvang, salaris, enz.).

Het is mogelijk om meer algemene, secundaire arbeidsvoorwaarden op te nemen in bijvoorbeeld een arbeidsvoorwaardenregeling, een bedrijfsreglement of een personeelsgids (vakantieregeling, scholing, internetprotocol, enz.).