Arbo-arts

Een arbo-arts is een basis-arts die verbonden is aan een arbo-dienst en deskundig is op het gebied van ziekte en arbeid.

Wanneer een werknemer ziek wordt, moet een werkgever een arbo-arts of een bedrijfsarts inschakelen. Deze arts bepaalt of er sprake is van arbeidsongeschiktheid en speelt een rol in het reïntegratietraject.