Bedrijfsarts

Een basis-arts die aanvullend een opleiding op het gebied van arbeid en gezondheid heeft gevolgd. Wanneer een werknemer ziek wordt, moet een werkgever een bedrijfsarts of een arbo-arts inschakelen. Deze arts bepaalt of er sprake is van arbeidsongeschiktheid en speelt een rol in het reïntegratietraject.