Bedrijfseconomische reden

Een werkgever kan een bedrijfseconomische reden voor ontslag hebben wanneer de financiële situatie slecht is of slechter wordt, wanneer er sprake is van werkvermindering, bij organisatorische en/of technologische veranderingen, (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging, een bedrijfsverhuizing of het vervallen van een loonkostensubsidie. De bedrijfseconomische ontslaggrond is de ‘a-grond’.