Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Een werknemer die een BBL-traject volgt, heeft een arbeidsovereenkomst terwijl hij tegelijkertijd een opleiding volgt. Er gelden dan afwijkende regels. De ketenregeling is bijvoorbeeld niet van toepassing.