Billijke vergoeding

De billijke vergoeding is de vergoeding die een rechter aan een werknemer kan toekennen in het geval er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever.

Nu de wetgever dit niet heeft gedaan, is het aan de rechtspraak om te bepalen wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag.