Boetebeding

Een boetebeding is een schriftelijke bepaling in een overeenkomst waarin is bepaald dat er een geldbedrag (boete) moet worden betaald wanneer er sprake is van een overtreding van bijvoorbeeld het concurrentiebeding. Om een geldig beding overeen te komen dient het beding aan bepaalde eisen te voldoen.