CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst)

CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst en betreft een regeling met arbeidsvoorwaarden (loon, opzegtermijn, werktijden, enz.).

Een CAO wordt vastgesteld door werkgeversorganisaties en vakbonden.

Wanneer het gaat om een minimum-cao mag alleen ten voordele van de werknemer worden afgeweken.

Gaat het om een standaard-cao dan mag er in het geheel niet van worden afgeweken.

Is de CAO algemeen verbindend verklaard dan geldt de CAO voor de gehele branche; ook al is de werkgever niet betrokken bij één van de sluitende werkgeversorganisaties.