Collectief ontslag

Van een collectief ontslag is sprake wanneer 20 of meer werknemers binnen één werkgebied binnen 3 maanden hun ontslag krijgen.

In dat geval gelden er speciale regels waar een werkgever zich aan dient te houden. Zo dient het ontslag vooraf gemeld te worden bij het UWV en dienen vakbonden te worden geraadpleegd.