Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin staat dat een werknemer na zijn vertrek geen concurrerende werkzaamheden mag verrichten.

Hiermee beschermt een werkgever zijn bedrijfsbelang maar wordt het recht van de werknemer op vrije arbeidskeuze beperkt. Het concurrentiebeding dient daarom aan strenge regels te voldoen om geldig te zijn en te blijven.

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag een concurrentiebeding alleen worden opgenomen wanneer daar zwaarwegende bedrijfsbelangen voor zijn. Uit de rechtspraak volgt dat daar zelden sprake van is.