Detachering

Bij detachering leent de werkgever zijn werknemer uit aan een inlener. De gedetacheerde werknemer werkt vervolgens onder leiding en toezicht van het inlenende bedrijf.

De scheidslijn tussen detachering en uitzending is moeilijk te trekken. De verschillen:

  • de detacheringsovereenkomst is een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst en geen bijzondere variant, zoals de uitzendovereenkomst;
  • bij uitzending handelt de werkgever bedrijfsmatig als uitzendonderneming, terwijl detachering door een detacheringsbureau maar ook bij een ‘gewone werkgever’ op incidentele basis kan plaatsvinden;
  • in vergelijking met een uitzending duurt een detachering vaak (veel) langer;
  • in vergelijking met uitzendkrachten hebben gedetacheerden vaak een hechtere band met hun werkgever, blijven zij vaak langer in dienst, zijn zij meestal hoger opgeleid en verdienen zij vaak een hoger salaris.

NB: Let op het arrest van de Hoge Raad in de zaak Care4Care uit december 2016. De Hoge Raad stelt hierin dat uit de wet volgt dat elke driehoeksrelatie (waaronder dus toch ook detachering en payrolling!) moet worden gekwalificeerd als uitzending. Zie ook mijn artikel waarin dit arrest en de gevolgen daarvan worden besproken.