Disfunctioneren

Van disfunctioneren is sprake wanneer een werknemer niet in staat is om zijn functie naar behoren uit te oefenen.

Disfunctioneren kan een redelijke ontslaggrond vormen (de d-grond), mits is voldaan aan strenge eisen.  (zie ook verbetertraject):

  • het disfunctioneren moet niet zijn veroorzaakt door ziekte of gebreken;
  • het disfunctioneren moet niet het gevolg zijn van een gebrek aan scholing of van de arbeidsomstandigheden;
  • de werkgever dient de de werknemer tijdig van diens disfunctioneren in kennis te stellen;
  • de werkgever dient de werknemer voldoende in de gelegenheid te stellen om te verbeteren.