Eerste twee jaar ziekte

Een werknemer heeft gedurende de eerste 104 weken van ziekte recht op doorbetaling van 70% van zijn loon.

In de eerste 52 weken mag het loon niet onder het minimumloon dalen; daarna wel.

Dit recht heeft de werknemer niet bij opzet of sabotage.

Contractueel kan slechts worden afgeweken door overeen te komen dat er geen loon wordt betaald over de eerste twee ziektedagen.

De periode van 104 weken kan worden verlengd door een loonsanctie van het UWV.

Een periode van 104 weken start opnieuw in het geval de werknemer langer dan 4 weken hersteld is geweest alvorens weer ziek te worden.