Einde van rechtswege

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt op de vooraf overeengekomen einddatum (bijvoorbeeld een kalenderdatum of het einde van een project), eindigt de arbeidsovereenkomst ‘automatisch’; van rechtswege.