Ernstig gewetensbezwaar

Wanneer een werknemer weigert zijn werk te doen vanwege een ernstig gewetensbezwaar vormt dat voor een werkgever een redelijke ontslaggrond wanneer aannemelijk is dat het arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht en herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt.