Flexibele beloning

Van een flexibele beloning is sprake wanneer de beloning voor de arbeid in hoogte, duur en/of samenstelling (eventueel voor een deel) wordt aangepast aan behaalde resultaten van de werknemer. Voorbeelden zijn stukloon, provisie, bonus, enz.