Herplaatsing

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst niet beëindigen wanneer de werknemer, binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, kan worden herplaatst; tenzij herplaatsing niet in rede ligt zoals bijvoorbeeld bij verwijtbaar gedrag.