Hoger beroep

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen uitspraken van het UWV of de kantonrechter. In hoger beroep wordt de zaak opnieuw beoordeeld door een andere rechter (het Hof).