Inlenersaansprakelijkheid

Een bedrijf dat arbeidskrachten inhuurt van een ander, zoals bijvoorbeeld een uitzendbureau, kan door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor de afdracht van loonheffingen en sociale premies in het geval de uitlener die niet betaalt. De inlener kan ook aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van het toepasselijke minimumloon.