Ketenregeling

De ketenregeling zorgt er voor dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege (automatisch) overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Dat is het geval zodra er sprake is van een reeks van tijdelijke contracten die in totaal de duur van twee jaar overschrijden. Het laatste tijdelijke contract geldt vanaf dat moment voor onbepaalde tijd.

Dat is ook het geval zodra het vierde tijdelijke contract op rij wordt gesloten. Dat vierde contract geldt dan voor onbepaalde tijd.

Een keten start opnieuw zodra er sprake is van een tussenpoos van langer dan zes maanden.

Afwijken van de ketenregeling is mogelijk bij CAO.

De ketenregeling geldt niet voor werknemers die én jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld twaalf uur per week werken of minder; en voor werknemers die een BBL-traject volgen.