Langdurige ziekte

Wanneer een werknemer langer ziek is dan 104 weken en herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt, dan vormt dit voor de werkgever een redelijke grond voor ontslag (b-grond) mits de verwachting is dat er in de komende 26 weken geen herstel zal optreden of het werk in aangepaste vorm kan worden voortgezet. De periode van 104 weken is langer in het geval er sprake is van een loonsanctie van het UWV.