Loon

Loon is de tegenprestatie voor arbeid. De werknemer levert arbeid. De werkgever betaalt loon. Het loon kan worden betaald in geld, maar kan ook in een andere vorm (in natura).