Loonvordering

Wanneer het loon niet (geheel) wordt betaald, ontstaat er voor de werknemer een loonvordering.

Dit is slechts anders in het geval de werkgever kan bewijzen dat het niet betalen van loon voor risico van de werknemer behoort te komen (bijvoorbeeld wanneer een zieke werknemer passende arbeid weigert).

Een loonvordering verjaart na 5 jaar.