Ontbinding

Een arbeidsovereenkomst kan op verzoek van werkgever of werknemer door de rechter worden ontbonden. Een werkgever dient daarvoor aan te tonen dat hij een redelijke ontslaggrond heeft en dat herplaatsing niet mogelijk is of niet in de reden ligt. In bijzondere gevallen kan worden ontbonden wegens wanprestatie.