Ontslag op staande voet

Wanneer een werkgever of werknemer een dringende reden heeft, kan de arbeidsovereenkomst per direct worden opgezegd. In dat geval hoeft er door een werkgever dus geen toestemming van het UWV te worden verkregen en hoeft er geen opzegtermijn in acht te worden genomen.

Van een dringende reden is sprake wanneer het niet langer van de werknemer of werkgever kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan. Het moet gaan om ernstig verwijtbaar gedrag (diefstal, mishandeling, hardnekkig weigeren een redelijke instructie op te volgen, schenden van een geheimhoudingsplicht, enz.).

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet is ook vereist dat er ‘onverwijld wordt opgezegd’. Dit betekent dat men niet mag dralen maar direct – of na voortvarend onderzoek – tot het ontslag moet overgaan.

De derde eis is dat daarbij ook moet worden medegedeeld wat de reden is voor het ontslag.