Oproepovereenkomst

Een oproepovereenkomst is een arbeidsovereenkomst zonder vaste werktijden en vaak ook zonder vaste arbeidsomvang (soorten: voorovereenkomst, overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht, nulurencontract, enz.).