Opvolgend werkgeverschap

Van opvolgend werkgeverschap is sprake wanneer de nieuwe werkgever ten aanzien van de verrichte arbeid door werknemer redelijkerwijs moet worden geacht de opvolger te zijn. Dus: wanneer de werknemer (nagenoeg) hetzelfde werk is blijven doen, geldt de nieuwe werkgever als de opvolgend werkgever.

Sinds de WWZ is het niet meer van belang of de nieuwe werkgever bij het opvolgen van de vorige werkgever wel of geen inzicht had in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer.

Of er sprake is van opvolgend werkgeverschap is o.a. van belang bij de ketenregeling.