Opzegtermijn

Een opzegtermijn is de periode die bij een opzegging in acht moet worden genomen alvorens de arbeidsovereenkomst eindigt.

Is niet bij CAO of contract afgeweken van de wet dan is de opzegtermijn voor een werknemer gelijk aan één maand en is de opzegtermijn voor een werkgever afhankelijk van de duur van het dienstverband op het moment van de opzegging.

Een opzegging dient in de regel te geschieden tegen het einde van een kalendermaand.