Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever; niet zijnde een arbeidsovereenkomst en niet zijnde een aannemingsovereenkomst.