Overgang van onderneming

Van een overgang van onderneming is sprake wanneer er een bedrijf of een onderdeel daarvan (een economische eenheid) met behoud van identiteit wordt overgenomen door een ander bedrijf.

Dit kan geschieden door een fusie, door een splitsing of door een overeenkomst. Bij een overgang van onderneming gelden ten aanzien van werknemers regels rond opvolgend werkgeverschap.