Payrolling

Payrolling lijkt op uitzending. Ook bij payrolling wordt een werknemer van het payrollbedrijf uitgeleend aan een opdrachtgever (de inlener) om onder diens leiding en toezicht werk te verrichten.

Het verschil met uitzending ziet op de allocatiefunctie. Een uitzendbureau alloceert en brengt dus actief de vraag en aanbod  naar flexibele arbeid bij elkaar. Een payrollbedrijf doet dat niet. Meestal is het zelfs de opdrachtgever die de werving en selectie verzorgt. het payrollbedrijf fungeert als administratieve werkgever.

Regelmatig levert payrolling discussie op omdat door de constructie wordt heengekeken en de opdrachtgever toch als werkgever wordt beschouwd.

Relevant is ook het arrest ‘Care4Care‘.