Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak betreffen alle afspraken die een werkgever en een zieke werknemer maken om tot herstel en reïntegratie te komen. Een Plan van Aanpak wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.