Proeftijd

De proeftijd betreft de eerste periode van een dienstverband waarin partijen de arbeidsovereenkomst uitproberen.

Tijdens deze periode kunnen partijen de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn, per direct, opzeggen. Een reden hoeft alleen opgegeven te worden wanneer daar om wordt gevraagd.

Een proeftijd moet schriftelijk te zijn overeengekomen en de periode moet voor beide partijen gelijk zijn. De maximale duur hangt af van het type arbeidsovereenkomst.

Wordt niet voldaan aan de wettelijke eisen dan is het proeftijdbeding nietig en geldt er geen proeftijd. Een proeftijd kan niet worden overeengekomen bij arbeidsovereenkomsten met een duur van 6 maanden of korter.