Reïntegratietraject

Wanneer een werknemer ziek is, dient een reïntegratietraject te worden gestart.

In dit traject moeten werkgever en werknemer zich inzetten om herstel en terugkeer op de werkvloer te bevorderen. Werkt een werknemer onvoldoende mee, dan kan dit (na een waarschuwing) leiden tot een loonopschorting (bij niet-naleven controlevoorschriften) of zelfs tot een loonstop (bij opzet, belemmering, weigering van passende arbeid, e.a.).