Reorganisatie

Van een reorganisatie spreekt men wanneer het bedrijf haar organisatiestructuur wijzigt, bijvoorbeeld om in te spelen op behoeftes in de markt.

Bij een reorganisatie is er vaak sprake van bedrijfseconomische redenen om tot ontslag over te gaan en wordt er een Sociaal Plan opgesteld.