Sociaal Plan

Wanneer een werkgever tot reorganisatie wil overgaan, wordt vaak een Sociaal Plan opgesteld.

In het Sociaal Plan staat omschreven in welke stappen de reorganisatie plaatsvindt en wat er gebeurt wanneer een werknemer vanwege de reorganisatie wordt ontslagen.

Een Sociaal Plan wordt gesloten tussen de werkgever en vakbonden maar kan ook eenzijdig door de werkgever worden opgesteld.