Stageovereenkomst

Een stageovereenkomst is vooral gericht op het uitbreiden van kennis en ervaring van de stagiair. Een stageovereenkomst is daarom geen arbeidsovereenkomst.

Om onduidelijkheid te voorkomen is het goed dit expliciet in de overeenkomst op te nemen, om de termen werkgever en werknemer te vervangen door stageverlener en stagiair en om alleen een redelijke vergoeding en geen loon te betalen. Neem niet op dat na afloop mogelijk een arbeidsovereenkomst volgt. Dat wijst op een belang voor de stageverlener terwijl de stageovereenkomst is gericht op het belang van de stagiair.